Hitta bästa webbhotell? Börja här!


Vad är webbhotell?

Det kan liknas vid ett köpcenter med många affärer. Köpcentret motsvarar webbhotellet och affärerna motsvarar enskilda hemsidor.

Utrymme / Lagringsutrymme – vad innebär det?

utrymme KB MB GB

Lagringsutrymme avgör hur mycket material som kan lagras på ditt webbhotellskonto. Om du har flera hemsidor på samma konto så brukar lagringsutrymmet ändå avse hela webbhotellskontot och inte varje separat hemsida.

Ibland kan lagringsutrymmet inkludera den datamängd som används av en eventuell databas. Det kan också vara så att utrymme för e-postkonton räknas in i det totala lagringsutrymmet – det är nödvändigt att granska detta för varje webbhotell eftersom det varierar.

1 GB utrymme (motsvarar 1000 MB) brukar vara mycket väl tilltaget för de allra flesta hemsidor om man inte har mycket ljudfiler / video eller väldigt många eller stora bilder.